Hilkka Pietilä - Kirjat

 1. Yli rajojen
  Into-kustannus 2013. Netissä kirjan esittely http://www.intokustannus.fi/kirja/yli_rajojen/
 2. Syö elääksesi... , Terveellistä tietoa ravinnosta.
  Otavan Mitä - Missä - Milloin sarja. Helsinki 1963.
 3. Ihmisen puolustus
  WSOY, Juva 1981, 2. painos 1983.
 4. Vallan vaihto. Naisen ajatuksia politiikasta, taloudesta ja tulevaisuudesta.
  Artikkelikokoelma. Perusta/WSOY. Helsinki 1988.
 5. Making Women Matter. The Role of the United Nations.
  Together with Jeanne Vickers. London 1990, second and third expanded and updated editions in 1994 and 1996. Zed Books, London.
 6. Näkymätön näkyväksi. Naiset ja YK.
  Sosiaali- ja terveysministeriö, Tasa-arvojulkaisuja Sarja A: tutkimusraportteja 2/1991.Helsinki 1991.
 7. Silmät auki Eurooppaan. Tietoa ja pohdiskelua Euroopan yhdentymisestä.
  Kääntöpiiri, Helsinki 1992. Toinen laajennettu painos 1993.
 8. Naiset ja YK. Vuosikymmenien menestystarina. Lyhyt historiikki siitä, miten naiset ovat vaikuttaneet Kansainliitossa ja Yhdistyneissä Kansakunnissa 1919-2006.
  Uusittu toinen painos Suomen UNIFEM Helsinki 2006. Artikkeli netissä http://formin.finland.fi/kehityspolitiikka/julkaisut/Naiset_YK
 9. The Unfinished Story of Women and the United Nations.
  Development Dossier, UN/NGLS Geneva 2007. Netissä http://www.un-ngls.org/pdf/UnfinishedStory.pdf
 10. Mikä meitä yhdistää - ihmisyys ja perusarvot Alustus arvokeskusteluun.
  PS-kustannus. Jyväskylä 2003.

Lisäksi Hilkka Pietilä on tuottanut satoja artikkeleita kirjoissa ja muissa julkaisuissa. Artikkeleita ja kansainvälisiä konferenssipapereita eri kielillä löytyy yhteensä yli sata.